Benefits at Work

Registratie

Gelieve alle verplichte velden met een (*) in te vullen.

Gelieve uw invoer na te kijken.
Uw gegevens
Gelieve uw invoer na te kijken.
Gelieve uw invoer na te kijken.
Gelieve uw invoer na te kijken.
Default
Sluiten

Uw geboortedatum wordt enkel ter registratie van interne statistieken en voor het optimaliseren van zoekresultaten gebruikt.

Default
Sluiten

De postcode wordt enkel ter registratie van interne statistieken en voor het optimaliseren van zoekresultaten gebruikt.

Gelieve uw invoer na te kijken.
Uw toegangsgegevens
Default
Sluiten

Na voltooiing van de registratie, sturen wij u een activeringscode naar het opgegeven e-mailadres. Na het invoeren van deze code, is uw toegang actief en kunt u zich aanmelden.

Gelieve uw invoer na te kijken.
Default
Sluiten

Instructies voor een veilig wachtwoord
Gebruik ten minste 6 tekens.
Gebruik ten minste 2 van volgende tekens:
- kleine letters (a-z)
- hoofdletters (A-Z)
- cijfers (0-9)
- speciale tekens: _ - / ( ) + * . : ; , # $ % & / = ?
Spaties kunnen niet gebruikt worden.
Onveilig gemarkeerde wachtwoorden kunnen niet gebruikt worden.

Tip
Om een veilig wachtwoord te kiezen:
- gebruik tekens uit alle 4 de groepen
- gebruik een lang wachtwoord (> 12 tekens)
- gebruik meer dan één speciaal teken

Gelieve een wachtwoord in te geven.
Te onveilig Voldoende veilig Zeer veilig
De wachtwoorden komen niet overeen.
Gelieve uw invoer na te kijken.
Gelieve uw invoer na te kijken.

Bedankt voor uw registratie!


We hebben zonet een e-mail met een activeringscode naar het opgegeven e-mailadres gestuurd. Geef deze code in bij "Activeer uw login". U vindt deze kader op deze pagina. Nadien is uw toegang actief en kunt u zich aanmelden met het e-mailadres en het wachtwoord, opgegeven tijdens de registratie.

Indien u deze e-mail niet ontvangen hebt, kan dit de volgende oorzaken hebben:
- Uw Postvak IN is vol. Er is geen opslagplaats meer beschikbaar. Maak ruimte vrij om nieuwe e-mails te ontvangen.
- Onze e-mail is in uw SPAM folder terecht gekomen. Neem daar een kijkje en sta ons toe als afzender.
- Uw e-mails in uw Postvak IN werden nog niet vernieuwd. U kunt dit manueel doen via "e-mails ontvangen".
- Er is een schrijffout in uw e-mailadres geslopen. Contacteer ons via het contactformulier "Problemen bij het registreren?", we corrigeren dit graag.

Indien u na 10 minuten nog steeds geen e-mail van ons ontvangen hebt, stuur ons dan een bericht via het contactformulier "Problemen bij het registreren?", we helpen u graag verder.

Problemen bij het registreren?

Gelieve alle verplichte velden met een (*) in te vullen.

Gelieve uw invoer na te kijken.
Gelieve uw invoer na te kijken.
Gelieve uw invoer na te kijken.
Gelieve uw invoer na te kijken.
Gelieve uw invoer na te kijken.
Gelieve uw invoer na te kijken.

Hartelijk dank!

We hebben uw verzoek goed ontvangen en gaan hier onmiddellijk mee aan de slag.

Gebruiksvoorwaarden

Privacy & Cookie Policy

1. Inleiding

Wij stellen uw interesse in onze dienstverlening en onze website ten zeerste op prijs. Tijdens onze dienstverlening en uw bezoek aan onze website zullen wij onvermijdelijk enkele van uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. Wij verbinden er ons toe uw privacy te respecteren en zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan. De verzameling en verwerking van deze persoonsgegevens zal steeds gebeuren in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en deze Privacy & Cookie Policy. Door onze dienstverlening en onze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Privacy & Cookie Policy.

2. De persoonsgegevens die verzameld worden

Wij verzamelen en verwerken enkel de persoonsgegevens die u ons spontaan hebt medegedeeld tijdens uw registratie voor onze dienstverlening: naam en voornaam, contactgegevens (e-mail, telefoon, adres, eventueel bijkomend leveringsadres), persoonlijke kenmerken (leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, …), financiële gegevens (uw rekeningnummer, de opgegeven betaalmethode, …) en een historiek van uw vorige bezoeken aan onze website. Daarnaast worden enkele persoons(gegevens) automatisch verzameld en verwerkt door cookies waarvan onze website zich bedient. Wij verwijzen hiervoor naar ons cookiebeleid in artikel 7 van deze Privacy & Cookie Policy.

3. Doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens enkel om onze dienstverlening te faciliteren, onze klantenadministratie te verzorgen, onze algemene werking en deze van onze website te verbeteren en zo nodig een onderzoek naar klachten of fraude te kunnen voeren. Tenzij wij anders zouden overeenkomen, gebruiken wij uw persoonsgegevens niet voor direct marketing en worden uw persoonsgegevens ook niet medegedeeld of overgedragen aan derden.

4. Plaats en duur van de verwerking van de persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zullen door ons, of in onze opdracht, worden opgeslagen in een centraal bestand dat wordt bewaard op onze maatschappelijke zetel en dit voor de duur die nodig is om de hierboven beschreven doelstellingen te bereiken, met een maximum van twee jaar na het beëindigen van uw registratie.

5. Recht van toegang, verbetering en verzet

U hebt het recht om op elk ogenblik gratis uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te wijzigen. U hebt tevens het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u daarvoor ernstige en legitieme redenen hebt. U kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening.

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

We hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens te vermijden.

We zijn in geen geval verantwoordelijk voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens, tenzij dit het gevolg zou zijn van een eigen grove tekortkoming of opzet. Het is bijgevolg belangrijk dat u de veiligheidsvoorschriften naleeft, onder andere door derden geen toegang te geven tot uw registratieadres. U bent als enige verantwoordelijk voor het elk bezoek aan onze website vanaf uw computer of IP-adres. 

Onze website kan links, hyperlinks of referenties bevatten naar andere sites die wij niet controleren en beheren en waarop deze Privacy & Cookie Policy niet van toepassing is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites en ook niet voor de producten of diensten die erop vermeld worden. Lees dus aandachtig de privacy policy en de gebruiksvoorwaarden van elke website die u bezoekt.

7. Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Deze cookie policy geeft u duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Een cookie is een klein tekst- en cijferbestand dat wij opslaan in uw browser of op de harde schijf van uw computer. Op die manier kunnen wij uw voorkeuren bij het gebruik van onze website onthouden. Tenzij u uw browserinstellingen heeft aangepast zodat die cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra u onze website bezoekt. Nuttige informatie over cookies vindt u hier: http://www.allaboutcookies.org/.

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies. Uw webbrowser laat u evenwel toe om uw cookie instellingen te wijzigen teneinde cookies te blokkeren. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser. Mogelijks zal u dan geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website. Als u op elk moment uw toestemming wilt intrekken, moet u aanwezige cookies verwijderen in uw browserinstellingen. Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan u volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2. U vindt hierna de naam, het doel en de geldigheidsduur van de cookies die onze website gebruikt.

Naam Doel Geldigheidsduur
     
     

Voor cookies geplaatst door derde partijen verwijzen wij u graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

8. Algemene bepalingen

Als deze Privacy & Cookie Policy wordt gewijzigd, plaatsen we de nieuwe versie op onze website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf uw eerstvolgende bezoek aan onze website. Vanaf dat ogenblik wordt u geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Verifieer dus bij elk bezoek of dit document gewijzigd is.

Deze Privacy & Cookie Policy wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Privacy & Cookie Policy of met betrekking tot de wijze waarop we uw persoonsgegevens verzamelen kan u ons contacteren op het volgende e-mailadres: info@corporatebenefits.be.

Elke feedback met betrekking tot deze Privacy & Cookie Policy of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden. Elke mededeling van ons aan jou gebeurt via de website of per e-mail, naar onze keuze en mogelijkheid.

U hebt de opslag van uw gegevens afgewezen.

U hebt ingestemd met de opslag van uw gegevens.